Destek Hattı

AVİSOFT - S

AVİSOFT - S

 

Avitech AVİSOFT - S

SALMONELLA İNHİBİTÖRÜ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BİLEŞİMİ

SOFT ACİT

•    Soft asit teknolojisi organik asitleri korumakla birlikte aynı zamanda ortamda bulunan Vitamin,Mineral ve Antibiyotik gibi ürünlerin kırılgan moleküllerinin yıkımlamalarına ve buna bağlı kayıplarına engel olur.
•    Uygulayıcılıar, hayvanlar ve çevre için tamamı ile güvenlidir.
•    AB yönetmeliklerine uyumlu tek organik asittir.
•    İçeriğindeki Soft Asit ,hidroklorik asit(HCL)’den gelen güçlü H+ iyonlarına bağlanarak organik asit moleküllerini serbest bırakır.
•    Soft Acit çok güçlü olarak bakteriyel kolonizasyonu önler.(Salmonella spp.E coli)bu sayedeiçeriğindeki organik asitler midede ve bağırsakta bakterilere nüfus etmeye başlar.
•    Güçlü bir tamponlayıcı etkiye sahiptir.

FORMİK ASİT,ASETİK ASİT,PROPİYONİK ASİT

•    Organik asitler (Formik,Asetik,Propiyonik asit)ortamda dissosiye olmamış yeterli ölçüde asit moleküllerinin bulunmasıve bakterilerle kontak halinde olmaları koşuluyagram (-)bakteriler üzerinde bakteriositatik ve bakteriosidal etki yaparlar.
•    Formik,Asetik ve Propiyonik asitler Salmonella İnhibitörü olarak kullanılmaktadır.
Formik,Asetik ve Propiyonik asitler Salmonella insidansını azaltırve rekontamisyonu önler. 

•    Organik asitlerin , sindirim kanalı boyunca konsantrasyonlarında absorsiyon ve metabolizma sonucunda giderek azalma eğiliminde olmasına rağmen,Salmonella kolonizasyonununun yaygın olduğu sekumda anaerobik fermantasyon sonucunda organik asit konsantrasyonu yüksek ve buradaki PH (6,5-7,5) ın yüksek olması asitmoleküllerinin dissosiye olmasını sağlar.
•    Organik asitler,kursaktaki PH ‘ın düşmesine neden olur ve dolayısıyla asitlerin artmasını sağlar.Belirli oranda Formik ve Propiyonik asit karışımı sekumdaki PH ‘ın düşmesine yol açarak salmonella kolonizasyonunu inhibe eder ve çoğalmasını engeller.

SOFT ASİT DESTEKLİ AVİSOFT KAZANIMLI KULLANIM AMACI

•    Suyu lezzetlendirir,içilebilirliğini arttırır,
•    Kolay ve güveli kullanım sağlar,
•    Küf ve mayalar üzerinde güçlü etki sağlar,
•    Bağırsak florasında yararlı bakterilere dosttur,
•    Salmonellaspp,E coli gibi patojen bakterilere düşmandır,
•    Villusların boylarını uzatır,aktivasyonunu arttırır,
•    Yemden yararlanmayı arttırır,yüksek verim artışı sağlar,
•    Proteinlerin sindirimini arttırır,
•    Yumurta üretim kalitesini arttırır,
•    Kalsiyum,Fosfor,Magnezyum ve Çinko verimliliğini arttırır,
•    Daha az antibiyotik kullanım avantajı sağlar


SOFT ASİT DESTEKLİ AVİSOFT-S KAZANIMLI KULLANIM AMACI

•    Suyu lezzetlendirir, içilebilirliğini arttırır,
•    Kolay ve güveli kullanım sağlar,
•    Küf ve mayalar üzerinde güçlü etki sağlar,
•    Bağırsak florasında yararlı bakterilere dosttur,
•    Salmonellaspp,  E coli gibi patojen bakterilere düşmandır,
•    Villusların boylarını uzatır ,aktivasyonunu arttırır,
•    Yemden yararlanmayı arttırır, yüksek verim artışı sağlar,
•    Proteinlerin sindirimini arttırır,
•    Yumurta üretim kalitesini arttırır,
•    Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum ve Çinko verimliliğini arttırır,
•    Daha az antibiyotik kullanım avantajı sağlar,

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

1-7 GÜN 500cc/1 ton içme suyu---Aşı ilaç uygulamaları dışında sürekli
7-35 Gün500cc/1 ton içme suyu---Haftada iki gün
35-Kesim 1 lt/1 ton içme suyu------Her gün

AMBALAJ ŞEKLİ

10 LT/ 20 LT lik bidonlarda ambalajlanmıştır.
 

Top