Destek Hattı

POLYTECH AK

POLYTECH AK

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE BİLEŞİMİ

Vitamin A: Sindirim kanalında emilimi olan bir vitamindir. Özellikle rasyondaki yağ yapısında bozulma olduğunda Vitamin A emiliminde belirgin bir düşme görülür. A Vitamini görme, büyüme, epitel dokunun farklılaşması ve bütünlüğünün korunması, kemiklerin gelişimi, üreme ve embriyo gelişiminde önemli bir fonksiyonu vardır. A vitamini karaciğerde ve kısmi olarak böbreklerde, adrenal bezlerde, yumurtalıklarda depolanır.
Bütün hayvanlarda görme çok önemli bir duyudur. Ancak, kanatlı hayvanlar için görme yaşamlarını idame ettirebilmeleri bakımından çok daha önemli yer tutar. Görme zayıflığı olan bir tavuğun yem, su ve kümes içi hareketliliği kısıtlanır. Bu durum verim parametrelerinde önemli oranda düşmelere neden olabilmektedir.
Mannoz ve galaktoz ihtiva eden glikoprotein ve glikopeptidlerin sentezinde özel biyokimyasal görevi vardır. 
Ayrıca ortaya çıkabilecek hastalık probleminin önlenmesinde önemli bir katkı sağlar. Enfeksiyonlar dokularda önemli yıkımlanmalara neden olabilir. Bu durumun düzeltilmesi ve yapı taşlarının yenilenmesinde çok önemli bir görev üstlenir.
Vitamin K: Vitamin K, çoğunlukla karaciğerde bulunur, fakat bir süre sonra buradaki varlığı azalır. Bu sebeple uzun süre ile depolanmaz. İdrar ve dışkı ile atılır. Vitamin K, bazı pıhtılaşma proteinleri (Faktör II, VII, IX ve X) ve pıhtılaşmayı engelleyen proteinlerin (Protein C ve S) etkinleşmelerini gerçekleştiren enzimlerin yardımcı faktörüdür. Buna bağlı olarak kanamalı hastalıkların düzeltilmesinde etkin rol oynar. Vitamin K noksanlığı kanatlı hayvanların çok önemli bir problemidir. Kanatlı beslenmesinde rasyon parametrelerinden kaynaklanan noksanlığı ortaya çıkabilir. Ayrıca, karaciğer yetmezliği ve sonrasında safra tuzlarının akışının azaldığı durumlarda Vitamin K noksanlığına yol açabilmektedir.

KULLANIM AMACI

•    Gaga kesimi öncesi ve sonrasında kanama önleyici olarak kullanılır.
•    Kanamalı enteritis vakalarında destekleyici faktördür.
•    Kaslardaki peteşiyel kanamaların önlenmesini sağlar.
•    Koksidiyoz tedavisinde destekleyici olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Civciv, Piliç, Tavuk, Hindi ve diğer Kanatlı Hayvanlarda; vitamin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla,250 ml/1 ton içme suyuna (Uygun bir dolgu maddesiyle 500 ml’ye tamamlanarak) ilave etmek suretiyle kullanılır. 

AMBALAJ

500 ml ve 1 lt’lik plastik  şişelerde ambalajlanmıştır.

Top